Τρίτη, 2 Μαρτίου 2010

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ Π.Π.ΝΑΟΥΜ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ( Α΄)

Τον Οκτώβριο του 1850 ο Αλέξανδρος Ραγκαβής[1], περαστικός απ΄τη Λειψία, δεν παραλείπει να περάσει από το σπιτικό των Ναούμ:«Σχέσιν εν Λειψία ουδεμίαν είχον εγώ, πλην της γνωριμίας του κ. Παναγιώτη Ναούμ τον οποίον είχον ιδεί ότε επεδήμει εις Αθήνας, όπου νομίζω ότι και οικίαν προυτίθετο ν΄αγοράσει ή και αγόρασε και μετά ταύτα την εξεποίησεν». Ο Παναγιώτης ξεναγεί πρόθυμα το Ραγκαβή στα αξιοθέατα της Λειψίας και το ίδιο βράδυ του διαβάζει 500 στίχους του.
[1] Λόγιος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας, καθηγητής της Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και διπλωμάτης. Πολυσχιδής προσωπικότητα με πολλά ενδιαφέροντα. Χρημάτισε υπουργός των Εξωτερικών (1856-1859) και υπήρξε πληρεξούσιος της Ελλάδος στο Συνέδριο του Βερολίνου (1878) με τη ομώνυμη Συνθήκη της οποίας αναθεωρήθηκε η διμερής Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας που εξυπηρετούσε αποκλειστά τα βουλγαρικά και ρωσικά συμφέροντα.Κατά το έτος 1829 αφίχθη εν Λειψία εν φθινοπωρινή ώρα και ο γνωστός εις τον πε-παιδευμένον κόσμον Ιάκωβος Ρίζος -  Νερουλός μετά των δύο αυτού τέκνων, Αλεξάνδρου και Κωνσταντίνου, ο οποίος είχεν καταλύσει εις πλησίον δωμάτιον του εδικού μας εν τη οικία της εκκλησίας. Απάσας δε τας μεγάλας εκείνας χειμερινάς νύκτας μέχρι του μεσονυκτίου παρευ- ρίσκετο εν τω δωματίω μας. Ελάλει μετά του αδελφού μου και των άλλων σπουδαστών Ελλήνων με ενθουσιασμό περί της μελλούσης τύχης της πατρίδος και οπόσα καλά προσεδόκα αύτη υπό την ηγεμονίαν του Κυβερνήτου (Καποδίστρια). Διέγραψε συν τοις άλλοις με ποιητική φαντασίαν την αποτρόπαιον εικόνα της τουρκικής δυναστείας, διηγείτο τας λυσσομανείς πράξεις αυτής κατά των Χριστιανών και εξέθετε τα φρικωδέστατα κακουργήματα των κρατούντων και παρωμοίαζε την Κωνσταντίνου Πόλιν με κοιλάδα κλαυθμώνος.
Το 1813 ο Κωνσταντίνος Παπαναούμ είχεν αναλάβει εξολοκλήρου τα έξοδα και τη φροντίδα για την έκδοση στη Λειψία του μυθιστορήματος τού Νερουλού ΄Ασπασία΄

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου